Uvjeti poslovanja

Uvjeti poslovanja na web stranici www.suzavac.hr

1. Uvod

Sav sadržaj objavljen na www.suzavac.hr vlasništvo je SGB d.o.o. i smije se koristiti isključivo u nekomercijalne svrhe. Bez dozvole SGB d.o.o. se ne smije kopirati, razmnožavati ili distribuirati na bilo koji drugi način.

SGB d.o.o. zadržava pravo promjene sadržaja objavljenih na stranici www.suzavac.hr.

Dostupnost informacija

Društvo se obvezuje kupcu osigurati sljedeće informacije:

 • identitet Društva (ime i sjedište Društva, broj registra)
 • kontaktne podatke koji korisniku omogućuju brzu i učinkovitu komunikaciju (e-pošta, adresa)
 • bitne značajke dobra ili usluge
 • dostupnost proizvoda (svaki proizvod ili usluga koja je u ponudi na web stranici biti će dostupan u razumnom roku)
 • uvjete dostave proizvoda ili izvršenja usluge (način, mjesto i rok dostave)
 • sve cijene moraju biti jasno i nedvosmisleno izražene i mora biti jasno prikazano sadrže li u sebi porez i troškove dostave)
 • način plaćanja i dostave
 • vrijeme do kad ponuda vrijedi
 • rok u kojem je moguće odustati od ugovora i uvjete odustajanja; uz to i informaciju koliko kupca košta povrat proizvoda,
 • objašnjenje postupka pritužbe, uključivo sa svim podacima o kontaktnoj osobi ili službi za kontakt s kupcima.

2. Općenito

Ovi opći uvjeti poslovanja vrijede za prodaju robe i usluga objavljenih na web stranici www.suzavac.hr web trgovini SGB d.o.o., Opekarska cesta 11, 1000 Ljubljana (u nastavku SGB). Korištenjem web adrese SGB svaki se korisnik slaže da je upoznat s općim uvjetima poslovanja i da se s njima u potpunosti slaže. Smatra se da izvršenjem narudžbe u bilo kojem obliku u cijelosti prihvaćate opće uvjete poslovanja.

3. Naručivanje robe ili usluga

U web trgovini www.solzivec.si robu i usluge možete naručiti na sljedeći način: Preko obrasca-narudžbenice u web trgovini.

Račun, odnosno ugovor će se čuvati u sjedištu računovodstvenog servisa E3PLUS, Erika Kostanjšek s.p., Mlakarjeva ulica 76, 4208 Šenčur.

4. Cijene i akcijske ponude

Sve cijene navedene na web stranici su izražene u kunama i sadrže PDV. Izdani račun osim cijene sadrži i troškove slanja u visini navedenoj na narudžbenici. Akcijske ponude (popusti) mogu biti tjedni ili dnevni, a oblikuju se ovisno o potražnji i raspoloživim zalihama.

Društva odnosno obveznici PDV-a pri narudžbi moraju priložiti matični broj, odnosno OIB. Cijene vrijede od 1.1.2019 do poništavanja, odnosno promjene.

5. Načini plaćanja

Naručenu robu ili usluge možete platiti na sljedeće načine:

 • Plaćanje preko platforme PayPal kreditnom karticom
 • Plaćanje putem predračuna.

U 1. slučaju robu plaćate preko platforme PayPal na kojoj će vam zaračunati proviziju.

Postupak kupovine

Kupovina na svim web stranicama poduzeća SBG d.o.o. možete izvršiti tako da u obrazac za narudžbu upišete svoje podatke i kliknete na gumb za naručivanje.

 • Izbor artikla: U obrascu za narudžbu odaberite određeni proizvod, odnosno količinu koju želite naručiti. Prije klika na gumb za narudžbu na web stranici su vam uvijek dostupni podaci o proizvodu koji naručujete.
 • Nastavljate klikom na gumb “nastavi na blagajnu”, gdje ćete upisati svoje podatke i odabrati način plaćanja.
 • Potvrda narudžbe: Kad završite narudžbu, biti ćete preusmjereni na web stranicu s porukom da je vaša narudžba zaprimljena. Uz to ćete na upisanu email adresu dobiti potvrdu o narudžbi sa svim podacima vezanima za vrstu proizvoda, količinu, konačnu cijenu i datum dostave.
 • Otkazivanje narudžbe: Narudžba se smatra potvrđenom ako ju kupac ne otkaže. SGB d.o.o. pri zaprimanju narudžbe vrši uvid u stanje zaliha, odnosno mogućnost dobave. Ako artikl nije moguće dobaviti, u napisanom roku se o tome obavještava kupac na upisani telefonski broj, odnosno na email adresu. Kupac narudžbu može otkazati tako da odgovori na mail info@suzavac.hr koji je primio pri narudžbi, ili telefonski na broj +386 40 200 009.
 • Slanje: SGB d.o.o. u dogovorenom roku priprema i šalje robu dogovorenom metodom slanja.

Proizvodi će biti poslani u roku od najkasnije 3 radna dana od dana narudžbe.

Narudžbu je moguće promijeniti putem email poruke na info@suzavac.hr

6. Zadržavanje vlasničkih prava

Zadržavamo vlasničko pravo nad prodanim dobrima i uslugama koja ostaju vlasništvo SGB čak i nakon što su vam uručeni, sve dok u cijelosti ne platite svoju narudžbu.

8.Odustajanje od ugovora i povrat robe

Narudžbu robe i usluga možete otkazati u bilo kojem trenutku prije potvrde narudžbe.

Potrošač ima pravo u roku od 30 dana od preuzimanja robe SGB javiti (email adresa: info@suzavac.hr), da odustaje od ugovora, bez da mora navesti razlog svoje odluke. Rok se počinje računati jedan dan od datuma preuzimanja. Jedini trošak koji tereti potrošača u vezi s odustajanjem od ugovora je trošak povrata robe (koji se u slučaju slanja obračunava po cjeniku dostavne službe i ovisi o tome je li riječ o pismu/paketu). Robu je potrebno vratiti prodavatelju u roku od najkasnije 30 dana od poslane poruke o odustajanju od ugovora (kupovine).

Potrošač mora prodavatelju vratiti artikl u nepromijenjenoj količini, osim ako je artikl uništen, pokvaren, izgubljen ili se njegova količina nije smanjila krivnjom potrošača. Potrošač ne smije neograničeno koristiti artikle do odustajanja od ugovora. Potrošač smije obaviti pregled i testiranje artikla u opsegu koji je nužan za određivanje stvarnog stanja. Potrošač odgovara za umanjenje vrijednosti robe, ako to umanjenje nije posljedica proizašla iz nužnog testiranja prirode, osobina i djelovanja robe.

Pri odustajanju od ugovora u kojem je bio korišten bonus, kod za popust ili promocijski kod, ta se sredstva smatraju popustom i ne vraćaju se potrošaču. Na transakcijski račun korisnika ili drugo platežno sredstvo, ako to izričito traži korisnik, se vraća samo plaćeni iznos. Darovna kartica se pri odustajanju od ugovora također smatra platežnim sredstvom i iznos se također vraća korisniku.

Povrat plaćenih iznosa, uključujući troškove dostave (osim dodatnih troškova zbog odabira vrste dostave koja nije cjenovno najpovoljniji ponuđeni standardni oblik dostave od strane poduzeća) biti će izveden odmah, ako je to moguće, a najkasnije u roku od 14 dana od primitka poruke o odustajanju od ugovora.

Društvo vraća primljenu uplatu potrošaču istim platežnim sredstvom koje je upotrijebio sam potrošač (što je najčešće plaćanjem na transakcijski račun).

Povrat primljene robe u roku za otkazivanje od ugovora se smatra porukom o odustajanju od ugovora.

Pravo na odstupanje od ugovora detaljno uređuju Zakon o zaštiti potrošača (članak 72) odnosno Zakon o obveznim odnosima odredbe Zakona o zaštiti potrošača.

Vraćenoj robi mora biti priložena kopija računa te vaši osobni podaci zajedno s brojem osobnog bankovnog računa (IBAN) na koji ćemo  vam vratiti novac.

Ako roba/usluga ne djeluje pravilno ili ne djeluje u skladu s vašim očekivanjima, pišite nam putem obrasca za kontakt ili pošaljite poruku na info@suzavac.hr. Tako ćete izbjeći moguću krivu uporabu robe/usluge i oštećenje same robe te moguće oštećenje drugih stvari.

Mogućnost odustajanja od ugovora namijenjena je tome da proizvod možete otvoriti, pregledati i ako vam ne odgovara, ili ako su vaša očekivanja bila drugačija, odustati od kupovine. Ovo ne vrijedi u slučaju da je proizvod pokvaren ili ne djeluje. U tom slučaju je riječ o uvažavanju stvarne greške ili garancije.

9. Uvažavanje stvarnog nedostataka

Kao potrošač imate pravo iskoristiti svoja prava u slučaju materijalnog nedostatka prema odredbana Zakona o zaštiti potrošača (Prema članku 4. satavak 2. Zakonu o zaštiti potrošača, na obveznoporavne odnose  između potrošača i trgovca primjenjuju se odredbe Zakona o obveznim odnosima.Prema članku 43. stavak 2. istog Zakona u slučaju materijalnog nedostatka na proizvodu na odnose potrošača i trgovca primjenjuju se odredbe Zakona o obveznim odnosima o odgovornosti za materijalne nedostatke stvari. Prava koja pripadaju potrošaču na temelju pravila o odgovornosti za materijalne nedostatke definirana su člancima od 400 do 422. Zakona o obveznim odnosima (Narodne novine broj 35/05., 41/08., 125/11.)

 

Materijalni nedostatak na proizvodu je stvaran:

 • ako proizvod nema osobine potrebne za njegovo normalno korištenje ili promet;
 • ako proizvod nema osobine potrebne za posebnu upotrebu za koji ga kupac kupuje, a koja je prodavatelju u vrijeme kupovine bila poznata ili mu je morala biti poznata;
 • ako proizvod nema osobine i kvalitete koje su bile izričito ili prešutno dogovorene, odnosno propisane;
 • ako je prodavatelj uručio proizvod koji se razlikuje od uzorka ili modela, osim ako je uzorak ili model bio pokazan samo kao obavijest.

Potrošač može ostvariti svoja prava zbog materijalnog nedostatka ako o nedostatku obavijesti prodavatelja u roku od dva mjeseca od dana otkrivanja nedostatka.

Prodavatelj ne odgovara za materijalne nedostatke na robi koji se pojave nakon isteka dvije godine od uručenja proizvoda.

Kupac po vlastitom izboru može zahtijevati:

 • Otklanjanje nedostatka
 • Povrat plaćenog iznosa u srazmjeru s nedostatkom
 • Zamjenu robe
 • Povrat plaćenog iznosa

Ako mislite da kupljeni proizvod ima materijalni nedostatak, čim prije nas kontaktirajte na telefonski broj +386 40 200 009 ili info@suzavac.hr i priložite svoj račun ili broj narudžbe. U najkraćem mogućem roku ćemo vam ponuditi zamjenu artikla ili mogućnost za povrat novca.

Pri ostvarivanju prava zbog materijalnog nedostatka, potrošač u obavijesti o nedostatku mora detaljnije opisati nedostatak i omogućiti prodavatelju da pregleda proizvod.

Ako materijalni nedostatak nije sporan, SGB mora čim prije, a najkasnije u roku od 8 dana, ugoditi potrošačevom zahtjevu. Ako o materijalnom nedostatku postoji spor, SGB mora u roku od 8 dana potrošaču poslati pisani odgovor.

Pravo utvrđivanja stvarnog materijalnog nedostatka detaljnije uređuju odredbe Zakona o zaštiti potrošača.

9. Odgovornost

Za komplikacije i probleme nastale pri možebitnoj nepravilnoj upotrebi robe/usluga, SGB d.o.o. ne odgovara. Također, zaposleni u centru za podršku korisnicima web trgovine suzavac.hr nisu zaduženi za osobno rješavanje možebitnih poteškoća vezanih za korištenje robe/usluge. .

Društvo SGB d. o. o. nije odgovorno za možebitne povremene probleme pri djelovanju web stranice suzavac.hr, možebitnu netočnost informacija, kao ni za možebitnu štetu nastalu zbog korištenja netočnih ili nepotpunih informacija.

SGB d. o. o. zadržava pravo odustajanja od ugovora odnosno realizacije narudžbe ako nastane bitna greška u ponudi. Bitna greška obuhvaća elemente na temelju kojih SGB d. o. o. ne bi pristala na zaključenje ugovora. Među spomenute greške spadaju i očite greške u cijeni, koje mogu biti posljedica tehničkih, ili drugih poteškoća.

Komunikacija se vrši isključivo preko web stranice i elektronske pošte.

10. Pritužbe i sporovi

SGB d. o. o. poštuje važeće zakone o zaštiti potrošača. SGB d. o. o. trudi se ispunjavati svoju dužnost uspostavljanja učinkovitog sistema obrade pritužbi i odrediti osobu s kojom se u slučaju poteškoća kupac može povezati telefonski ili putem elektronske pošte. Pritužbe možete dati pisanim putem preko elektronske pošte na adresu info@suzavac.hr. Društvo će u roku od tri radna dana potvrditi da je primila pritužbu i javiti kupcu koliko će dugo trebati da se pritužba obradi, te ga redovito obavještavati o tijeku postupka.

SGB d. o. o. će dati sve od sebe da se možebitni sporovi riješe sporazumno.

Izvansudsko rješavanje potrošačkih sporova

Sukladno zakonskim normativima, ne priznajemo niti jednog izvođača izvansudskog rješavanja potrošačkih sporova kao prikladnoga za rješavanje potrošačkog spora, a kojeg bi predložio potrošač u skladu sa Zakonom o rješavanju izvansudskih sporova. SGB d. o. o., koja kao ponuditelj robe i usluga omogućuje web trgovinu na području Hrvatske, na svojoj web stranici obavlja elektroničko povezivanje na platformu za web rješavanje potrošačkih sporova (ODR). Platforma je potrošačima dostupna na linku OVDJE.

Navedena uredba proizlazi iz Zakona o izvansudskom rješavanju potrošačkih sporova, Uredbe (EU) br. 524/2013 Europskog parlamenta i Svijeta o online rješavanju potrošačkih sporova i promjena Uredbe (ES) br. 2016/2004 i Direktive 2009/22/ES.

11. Kolačići i oglašavanje

Kolačići su male tekstualne datoteke koje se spremaju na vaše računalo prilikom posjete naše web stranice i ne štete vašoj strojnoj ili programskoj opremi. Njihovo čuvanje je pod potpunim nadzorom pretraživača kojim se koristi korisnik – i koji može po želji ograničiti ili u potpunosti onemogućiti čuvanje kolačića.

Kolačići nisu štetni i uvijek su vremenski ograničeni.

Uporabu kolačića u Europskoj uniji (EU) određuje Direktiva o privatnosti i elektroničkim komunikacijama 2002/58/ES, čiji je članak koji se odnosi na kolačiće i slične tehnologije promijenjen Direktivom 136/2009.

U hrvatskom zakonodavstvu uporabu kolačića određuje Zakon o elektroničkim komunikacijama, čiji članak 100 predstavlja pravnu osnovu za brigu o privatnosti korisnika web stranice.

Web stranica www.suzavac.hr za djelovanje stranice koristi kolačiće koji je čuvaju osobne podatke, a prate aktivnosti posjetitelja i njihove interese s namjerom oblikovanja boljeg korisničkog iskustva. Korištenjem web stranice posjetitelji se slažu s njihovom uporabom.

Zašto su kolačići potrebni?

Od ključnog su značaja za oblikovanje korisniku značajnih web sadržaja. Interakcija između web korisnika i web stranice je zahvaljujući kolačićima brža i jednostavnija. Uz njihovu pomoć, web stranica pamti preferencije i iskustvo pojedinog korisnika, čime se štedi vrijeme, a pretraživanje po web stranicama je učinkovitije i ugodnije.

Društvo svakom korisniku na početku svakog korištenja web trgovine dodjeljuje kolačić za identifikaciju, spremanje košarice i omogućavanje tijeka kupovine koji se skladišti u pretraživaču samo za vrijeme trajanja posjeta web trgovine, te se briše nakon sat vremena neaktivnosti. Društvo na osobno računalo korisnika može spremiti i neke trajne kolačiće, kao što su identifikacijski broj korisnika u šifriranom obliku za prepoznavanje pri sljedećoj posjeti web trgovine ili ocjene artikala uz čiju pomoć korisnik zna koje je artikle već ocijenio, a posredno može spremiti i kolačiće vanjske platforme Google Analytics, koji služe za analizu posjeta web stranice. Za potrebe omogućavanja web sigurnosti Društvo također sprema IP adrese sa kojih korisnici pristupaju web trgovini.

Onemogućavanje kolačića

Vi odlučujete hoćete li dozvoliti pohranjivanje kolačića na vašem računalu. Dozvole za kolačiće možete nadzirati i mijenjati u vašem web pregledniku.

Za informacije o dozvolama za kolačiće odaberite web preglednik koji koristite:

Ako promijenite, ili obrišete datoteku s kolačićima koju je kreirao preglednik, te ako promijenite ili nadogradite vaš pretraživač ili računalo, moguće je da ćete ponovno morati onemogućiti kolačiće. Postupak za upravljanje i brisanje kolačića razlikuje se od pretraživača do pretraživača. Ako vam je pri tome potrebna pomoć, možete ju potražiti u kategoriji za pomoć vašeg pretraživača. Praćenje preko Google Analytics možete onemogućiti i na sljedećem linku.

12. Čuvanje osobnih podataka 

Općenito

Društvo se obvezuje da će čuvati privatnost osobnih podataka i privatnost korisnika web trgovine. Prikupljene podatke Društvo će koristiti isključivo za obavljanje usluga koje nudi. Društvo poštuje povjerljivost osobnih podataka i privatnost korisnika web trgovine, zato će učiniti sve potrebno da ih zaštiti od bilo kakvih prekršaja i pokušaja zloupotrebe. Osobni podaci jedno su od područja kojem Društvo posvećuje iznimnu pozornost i brigu, jer je svjesna osjetljive prirode tog područja.

Posredovanje korisničkih osobnih podataka Društvu je u određenim slučajevima nužno kako bi mogla obraditi i ispuniti svoje ugovorne obveze ponuđača prema krajnjem korisniku. Ponuđač prikupljene osobne podatke trajno čuva u skladu sa Zakonom o elektroničkim komunikacijama i Odredbom GDPR (angl. General Data Protection Regulation – GDPR).

Uporaba osobnih podataka

Društvo za potrebe obavljanja usluga koje nudi prikuplja, vodi, obrađuje i pohranjuje sljedeće korisničke podatke:

 • ime i prezime
 • adrese za dostavu
 • firmu, odnosno naziv pravne osobe (ako je korisnik pravna osoba)
 • porezni broj pravne osobe (ako je korisnik pravna osoba)
 • email adresu (korisničko ime)
 • lozinku u šifriranom obliku
 • kontaktni telefonski broj
 • državu prebivanja
 • druge podatke, koje korisnik samovoljno unese u obrazac u web trgovini
 • druge podatke, koje korisnik samovoljno doda naknadno na svojem profilu

Za ispravnost, potpunost i ažurnost podataka koje unose korisnici, Društvo ne odgovara.

Podatke ponuđač ne posreduje trećim osobama, osim ugovornim izvođačima s kojima ponuđač ima sklopljen ugovor o čuvanju osobnih podataka i koji su ugovorno vezani istim standardom čuvanja osobnih podataka kao i ponuđač.

Ponuđač osobne podatke prikuplja samo uz izričitu privolu, odnosno uz suglasnost pojedinca. Suglasnost pohranjuje zajedno sa sadržajem obrasca s kojim je dobivena.

Zbirke osobnih podataka ponuđač čuva na području Republike Slovenije i ne iznosi ih u druge države.

Namjena uporabe

Osobni podaci prikupljeni preko web stranice www.suzavac.hr za namjenu funkcioniranja web kupovine koriste se isključivo za potrebe izvedbe i dostave narudžbe, a istovremeno se korisniku šalje i email s mogućnosti prijave na elektroničkih novosti.

Suglasnost o pohranjivanju, obrađivanju i posredovanju osobnih podataka sudjelovanjem u nagradnim igrama ili pretplati na novosti preko elektronske pošte korisnik daje SGB d.o.o., za obrađivanje i pohranjivanje posredovanih podataka u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka. Danom suglasnosti korisnik dozvoljava Društvu SGB d.o.o., da kao upravitelj zbirke osobnih podataka obrađuje prikupljene osobne podatke za namjenu uzorkovanja, anketiranja i statističke obrade podataka za ispitivanje korištenja usluga, prilagođavanje ponude i segmentacije, za istraživanje tržišta, obavještavanje o ponudi, novostima i akcijama, za slanje novosti putem elektronske pošte, telefona ili drugog oglasnog medija, za obavještavanje korisnika o uslugama web stranice www.suzavac.hr i Društva SGBd.o.o., te povezanih osoba i za druge oblike uporabe posredovanih podataka za koje korisnik da posebnu privolu. Prikupljeni podaci neće biti posredovani trećim osobama.

Navedene podatke SGB d.o.o. može obrađivati za vlastite potrebe do otkazivanja privole zahtjevom za odstranjivanje podataka iz baze, ali samo onoliko vremena koliko je nužno za postizanje namjene za koju su podaci prikupljeni, tj. 10 godina za registrirane korisnike web stranice, 10 godina za dobitnike na nagradnim igrama te do odjave pretplate na novosti, odnosno dok pružatelj usluge ne prestane sa svojom aktivnosti na tržištu. Za vrijeme upravljanja osobnim podacima pojedinac ima na raspolaganju mogućnost uvida i ažuriranje podataka u bazi podataka.

Izvođenje politike privatnosti

Društvo ima, a u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka, zaštitu uređenu Pravilnikom o čuvanju osobnih podataka.

Sve osobe koje su u Društvu zaposlene stalno ili honorarno, a koje imaju pristup osobnim i drugim podacima su upoznate odredbama Pravilnika o čuvanju osobnih podataka i dužnosti čuvanja osobnih i drugih podataka, te su dužne poštivati odredbe o čuvanju povjerljivosti osobnih podataka i privatnosti korisnika web trgovine. Dužnost čuvanja osobnih i drugih podataka nema vremensko ograničenje, a vrijedi i nakon prestanka radnog odnosa s Društvom.

Registrirani korisnici mogu u bilo kojem trenutku prestati koristiti web trgovinu i otkazati svoju registraciju. To mogu učiniti tako da pisanom izjavom najave prekid registracije. Prije davanja izjave o otkazivanju registracije, korisnik mora poravnati sve neporavnane obveze nastale prilikom kupovine u web trgovini. Društvo će povjerljivost osobnih podataka i privatnost korisnika web trgovine u okviru politike privatnosti čuvati čak i u slučaju prekida registracije.

Pravo obavještavanja i brisanja

Imate pravo na informacije o vašim osobnim podacima kojima raspolažemo, kao i pravo na brisanje tih podataka. Ako imate pitanja vezana za brisanje, obrade ili uporabe vaših podataka kojima raspolažemo, javite se na: info@suzavac.hr ili nam pošaljite zahtjev poštom na adresu SGB d.o.o., Opekarska cesta 11, 1000 Ljublajna. Ovlaštena osoba za čuvanje podataka je Aleš Trontelj.

Obavijesti o stanju narudžbe: Zadržavamo pravo da vas putem telefonskog broja koji ste upisali prilikom narudžbe SMS-om obavijestimo kad je vaša narudžbe otpremljene i ako artikli nisu preuzeti od 3 do 5 dana. Ako artikli nisu preuzeti više od 5 dana, zadržavamo pravo poziva na posredovani telefonski broj kao podsjetnik za preuzimanje artikala.

Obavijesti: Nakon prijave na obavijesti, vaše će se ime, telefonski broj i email adresa s vašom dozvolom koristiti u promocijske svrhe dok se ne odjavite s obavijesti. Na primanje obavijesti prijavljeni ste samo ako potvrdite svoju prijavu u potvrđujućoj email poruci.

Iz baze primatelja obavijesti možete se odjaviti u bilo kojem trenutku porukom na info@suzavac.hr ili klikom na link »Odjavi ovdje« na dnu promocijskih elektronskih poruka.

Svaki pojedinac kojeg ponuđač prikuplja, čuva i obrađuje njegove osobne podatke ima u svezi s tim podacima sljedeća prava:

 • Pravo zaborava – ukoliko pojedinac više ne želi da se njegovi osobni podaci koje čuva i obrađuje obrađivač više ne obrađuju, pod uvjetom da nema zakonitih razloga za njihovo daljnje čuvanje, od obrađivača može u bilo kojem trenutku zahtijevati da se njegovi podaci obrišu.
 • Pravo znati koliko se dugo pohranjuju osobni podaci.
 • Pravo zahtijevati prepravku, brisanje ili uložiti prigovor.
 • Pravo prenosivosti – pojedinac može, ako ti želi, od obrađivača zahtijevati da mu da osobne podatke koje je posredovao upravitelju u strukturiranom, često korištenom i strojno čitljivom obliku.
 • Pravo do pravnog sredstva i sankcije – pojedinac ima pravo uložiti pritužbu pri nadzornom organu, a također i pravo na sredstva pravnog lijeka uz odluku nadzornog organa ili u slučaju izostanka reakcije nadzornog organa, pravo na odštetu i odgovornost.
 • Pravo ne biti podvrgnut mjerama koje proizlaze iz profiliranja, analize ili predviđanja upotrebom automatskih sredstava obrađivanja.
 • Pravo do poništenja suglasnosti – pojedinac ima pravo na poništenje suglasnosti za daljnju obradu osobnih podataka, posebno u slučaju neposredne prodaje.

Postupak ostvarivanja prava

Upoznat sam da sve gore navedene zahtjeve koji se tiču ostvarivanja prava u vezi s osobnim podacima, mogu poslati u pisanom obliku na upravitelja putem elektronske adrese info@suzavac.hr.

Upoznat sam da upravitelj za potrebe povjerljive identifikacije u slučaju ostvarivanja prava vezanih za osobne podatke od mene može zahtijevati dodatne podatke, a reagirati može odbiti samo u slučaju da me ne može sa sigurnošću identificirati.

Upoznat sam da upravitelj na moj zahtjev kojim tražim ostvarivanje svojih prava u vezi gore navedenih osobnih podataka mora odgovoriti bez nepotrebnog odlaganja, a najkasnije u roku od mjesec dana od zaprimanja zahtjeva.

Društvo osobne podatke pojedinaca čuva do otkazivanja suglasnosti za čuvanje i obradu podataka pojedinaca. Korisnik može otkazati suglasnost za primanje elektronskih poruka (što radi pisanim zahtjevom ponuđaču na email adresu info@suzavac.hr) ali zahtijevati da Društvo njegove osobne podatke brzo i učinkovito trajno izbriše, tako da u cijelosti izbriše korisnički profil korisnika pri ponuđaču.

Dodatno

Društvo je u skladu s propisima koji uređuju sigurnost osobnih podataka obvezno čuvati osobne podatke korisnika njegove web trgovine. Društvo neće ni pod kojim uvjetima bez izričite dozvole korisnika posredovati osobne ili druge podatke korisnika, osim ako to od njega ne zahtijevaju državne oblasti, ako je takva obveza zakonski određena ili u dobroj vjeri, ako je takvo postupanje potrebno za postupke pred sudom ili drugim državnim organima te za zaštitu i ostvarivanje zakonitih interesa Društva.

Svi osobni i drugi podaci koje će korisni posredovati prilikom prijave u web trgovinu, kao i pri narudžbi kupljenih proizvoda, uključivo sa sadržajem same narudžbe biti će čuvani u skladu s propisima koji uređuju sigurnost osobnih podataka. Društvo te podatke neće koristiti u namjene koje bi na bilo koji način mogle štetiti korisniku ili drugoj upletenoj osobi. Društvo podatke korisnika neće koristiti za slanje promocijske elektronske pošte ili drugog neželjenog promotivnog materijala, osim za slanje onih promotivnih obavijesti na koje se korisnik sam pretplatio, odnosno s kojima se izričito slaže. Povjerljivost osobnih i drugih podataka korisnika neće biti kršena ni u kojem obliku.

Dostavnoj službi Društvo će otkriti samo potrebne podatke za dostavu proizvoda kupljenih u web trgovini (podaci o primatelju i adresa za dostavu). Preko elektronske pošte, Društvo će stupiti u kontakt s korisnikom ako će to biti potrebno za realizaciju kupovine u web trgovini, a preko kontaktnog broja samo ako prilikom postupka registracije, odnosno kupovine u web trgovini dođe do poteškoća.

Podaci o Društvu:

SGB d.o.o.
Opekarska cesta 11
1000 Ljubljana

Matični broj: 2251787000
ID za DDV: SI80053556 (obveznik plaćanja poreza)

Transakcijski račun

IBAN SI56 0203 2025 6175 888 (odprt 23.11.2006, NLB d.d.)